Project overview

Loan amount request:
€ 200,000
Target
€ 0
Minimum
€ 200,000
Funded
36 M
Loan term (Legal maturity)
12 %
Borrower interest rate
2,093
Number of investors
100%
€ 0 left
  • Property information
  • Project overview
  • Borrower information
  • Loan information
  • Collateral information
  • Investment risks

Property information

Property value
€ 250,003

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Transporto priemonės
Vertė
250000 EUR
Pavadinimas
Turtinis kompleksas
Vertė
1 EUR
Pavadinimas
Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos
Vertė
1 EUR
Pavadinimas
Paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos
Vertė
1 EUR

Project overview

Project name
Apyvartinėms lėšoms
Reason for loan
Apyvartinės lėšos
I will repay this loan...
by refinancing with a bank (I'm applying for a bridge loan)

Project timeline:
Remaining time to project completion from today
greater than 24 months
Will this project require multiple stages of financing?
Yes
If yes, how many stages of financing?
iki 20
Which stage of financing is this loan for?
2
Informacinis dokumentas apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį

Other comments / description of project

ĮMONĖS VEIKLA

UAB “Greiti autosprendimai” teikia naudotų automobilių nuomos paslaugas individualiems klientams ir įmonėms su prekės ženklu „autofino.lt“. Įmonė įsigyja klientų pasirinktus automobilius ir juos išnuomoja su galimybe bet kada juos išsipirkti sau. Paprastai klientai išsirenka automobilius, kurie kainuoja nuo 1 000 iki 10 000 eurų ir pasirašo nuo 1 iki 6 metų trukmės sutartis. Šiuo metu išnuomotų automobilių parko vertė siekia apie 250 000 eurų.

UAB „Greiti autosprendimai“ klientai turi galimybę išsirinkti bet kurį Lietuvoje parduodamą automobilį. Būdama stambi automobilių pirkėja, įmonė turi galimybę atsirinkti patikimus partnerius, kurie sutinka prisiimti atsakomybę už parduodamus automobilius. Apie 30% automobilių yra nuperkami su trumpalaike garantija, kuomet pardavėjas įsipareigoja sutaisyti netrukus po pardavimo atsiradusius automobilių gedimus.

NUOMOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMAS

Visi klientai turi atitikti įmonės sukčiavimo prevencijos reikalavimus. Tai kompleksinis procesas, kurio metu tikrinamas pateiktos informacijos teisingumas, kliento ekonominis racionalumas ir sąsajos su teisės aktų pažeidimais. Įmonė klientų klasifikavimui naudoja savo kurtą statistinį modelį, kuriame be kitų parametrų naudojami duomenys apie pajamas, įsipareigojimus, automobilio vertę. Atsižvelgus į modelio rezultatus, bendrovė pateikia individualų pasiūlymą. Esant poreikiui, įmonė reikalauja papildomų saugumo priemonių - tokių kaip piniginis kontrakto užstatas.

Klientui vėluojant atsiskaityti pagal nuomos sutartį 30-90 dienų, sutartis yra nutraukiama. Jeigu automobilis nėra grąžinamas, įmonė skubiai išieško transporto priemonę naudodamasi apsaugos įmonių bei privačių detektyvų paslaugomis, o išieškojimo išlaidos yra dengiamos kliento. Klientui atsisakius padengti skolą, susidariusią nuomos kontrakto galiojimo metu, skola yra išieškoma civiline tvarka.

Siekdama veikti efektyviai – mažinti kaštų eilutę ir išvengti žmogiškųjų klaidų, įmonė sukūrė savo IT infrastruktūrą, kuri geba skaičiuoti nuomos sutarčių portfelio rizikos parametrus, sekti atsiskaitymus, priminti klientams apie mokėjimus el. paštu, SMS žinutėmis bei automatiniais skambučiais ir paruošti įmonės veiklos ir apskaitos dokumentus.

PRAŠOMA PASKOLA

SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pagalba įmonė viso sieks pritraukti 1 200 000 EUR. Dalį šio poreikio (5-10%) ketina finansuoti UAB “Bendras finansavimas” savomis lėšomis. Šiuo tikslu UAB „Bendras finansavimas“ 2019 metų birželio 18 dieną bendrovei suteikė 50 000 EUR paskolą.

Teikiama paraiška 200 000 EUR sumai gauti, iš kurių 150 000 EUR bus skiriami akcininko paskolos refinansavimui, likę 50 000 EUR – apyvartinėms lėšoms papildyti. Akcininko paskola refinansuojama siekiant, kad finansuotojai suteikę įmonei paskolą(-as) per SAVY sutelktinio finansavimo platformą, būtų vieninteliai UAB „Greiti autosprendimai“ kreditoriai.

Bendrovė siekia pritraukti skolintą kapitalą tam, kad padidintų savo pardavimus. Didžioji dalis skolintų lėšų bus panaudotos naujų transporto priemonių įsigijimui. Visų nuomojamų automobilių nuosavybės teisė priklauso įmonei. Nedidelė dalis skolintų lėšų gali būti panaudotos reklamai, naujam personalui pasamdyti bei papildomoms investicijoms į IT resursus, kurie bus reikalingi augant pardavimams. Paskolai garantuoti, įmonė įkeičia visą savo valdomą turtą (transporto priemones), visas reikalavimo teises į gautinas sumas pagal nuomos sutartis, visas įmonės akcijas ir lėšas turimose kredito įstaigų sąskaitose. Paskolos lėšos išmokamos pateikus (įkeitus) minėtas užtikrinimo priemones.

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PLANAI

Bendrovė mato didelę paklausą jos siūlomoms paslaugoms. Istoriškai įmonė per mėnesį sudarydavo nuomos sutarčių 50 000 EUR - 100 000 EUR vertei. Per ateinančius 6 mėnesius ketinama šiuos mėnesinius pardavimus padvigubinti. Bendrovės skaičiavimais, įmonė per mėnesį turi sudaryti apie 40 000 EUR – 50 000 EUR naujų nuomos sutarčių tam, kad užtikrintų apyvartinio kapitalo pakankamumą.

UAB “Greiti autosprendimai” finansinė būklė 2019 m I pusm.:
Pardavimo pajamos (I pusm.) – 108.040 EUR
Grynasis pelnas (I pusm.) – 37.214 EUR
Nuosavas kapitalas (I pusm.) – 154.380 EUR
Finansiniai įsipareigojimai (I pusm.) - 200.000 EUR

PAPILDOMI SUSITARIMAI

Tarp Platformos operatoriaus ir UAB „Greiti autosprendimai“ yra sudarytas papildomas susitarimas dėl minimalių įmonės veiklos ir nuomos sutarčių mokumo rodiklių vykdymo, kurie padės užtikrinti įmonės veiklos stabilumą. Šiuos rodiklius pagal sudarytą susitarimą įsipareigoja sekti ir vertinti SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatorius.

UAB „Greiti autosprendimai“ prašymu yra sutarta atlikti tam tikrus paskolos specialiųjų sąlygų paraiškos (ofertos) – paskolos gavėjas juridinis asmuo ir Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimus. Detali informacija kas keičiama pateikiama Informaciniame dokumente.Daugiau informacijos apie įmonę UAB „Greiti autosprendimai“, jos akcininkus, naujausias finansines ataskaitas, įmonės siekiamą pritraukti finansavimą, rasite pridėtame Informaciniame dokumente.

Applicant information

The borrower
UAB "Greiti autosprendimai"
Name (Corporate)
UAB
Corporate identity code
304800868
Actual address
Rudens 2-21, Vilnius
Įmonės Creditinfo ataskaita

Borrower expertise:
Have you undertaken this type of project before?
Yes
If yes, how many?
1 - 2 projects

Loan information

Loan amount requested
Target
€ 200,000
Minimum
€ 200,000
Funded
€ 200,000
Loan requested is
by refinancing with a bank (I'm applying for a bridge loan)
Interest payments
Interest-only
Principal repayments
Balloon (lump sum at end)
Frequency of payments
Monthly
Loan term (legal maturity)
36 months
Principal amortization term
36 months
Principal holiday request
Borrower interest rate
12 %
Loan payment due per month
€ 2,800
LTV (loan-to-value)
80.00%

Collateral information

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Pictures
Transporto priemonės 1 UAB “Greiti autosprendimai” 250000 Esamos (250 000 EUR vertei) ir būsimos transporto priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant, automobiliai, vilkikai, puspriekabės, priekabos, krautuvai, traktoriai), kurios bus įgytos bei įregistruotos viešame registre Įkaito davėjo vardu
Turtinis kompleksas 1 UAB “Greiti autosprendimai” 1 Turtinį kompleksą sudaro visos esamos ir būsimos reikalavimo teisės, kylančios iš Kreditoriui įkeisto turto nuomos sutarčių su trečiaisiais asmenimis
Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos 1 UAB “Greiti autosprendimai” 1 Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos, gautinos į Įkaito davėjo / Skolininko vardu atidarytą sąskaitą, esančią bet kuriame Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotame ir veiklą vykdančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje
Paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos 1 Du fiziniai asmenys, kuriems priklauso 120 000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių įmonės akcijų 1 120 000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) akcijų, sudarančių 100 (vieną šimtą) proc. emitento (UAB “Greiti autosprendimai”, įmonės kodas 304800868) įstatinio kapitalo. Nominali vertė: 1 (vienas) EUR už vieną akciją
Guarantee information:
Is there a personal guarantee on the loan?
No

Investment risks

No. RISKS DESCRIPTION OF RISKS
1. Risks related to total or partial loss of funds (capital) for financing the Project The project owner may not have full or enough funds to cover his obligations to the Funder.
2. Risks related to the deterioration of the financial condition of the Project owner (a natural person) The owner of the project may lose work, reduce wages or other income, and also partially or completely lose capacity for work or other circumstances that could negatively affect the performance of the obligations of the Project owner.
3. Risks related to deterioration of the financial condition of the Project owner (legal entity) The implementation of a project announced by the project owner does not generate such revenue as was planned; The owner of the project participates in court / arbitration disputes, the result of which is unpredictable in the course of or continuing; The project owner loses the partner (s) that has a significant influence on the company, as well as suppliers, or reduces purchasers, and this negatively affects the company's revenue streams; The project owner can assume new debt obligations or other circumstances that could negatively affect the fulfillment of the obligations of the Project owner.
4. Risks related to the insolvency / bankruptcy of the Project Owner The owner of the project may be subject to bankruptcy proceedings, therefore, the Investor may completely or partially lose the investment for the Project and not receive any interest.
5. Funding liquidity risk Project submitted by the project owner may not be fully or partially funded.

Failure to collect the funds necessary for the project or the Project owner in disagreement with the smaller amount of collected funds, the Project is canceled and the funds collected are returned to the Funders. In this case, the Funder, who has recovered the funds, does not receive full or partial expected profit from investing in the Project and compensation for the period during which his money was booked.
6. The Law on Insurance of Deposits and Liabilities to Investors of the Republic of Lithuania does not apply to crowdfunding The funds invested by the funder are not hedged by deposit insurance.
7. Risk related to insolvency / bankruptcy of a company that administers a crowdfunding platform Article 9(7) and Article 11(1)(6) of the Law on Crowdfunding of the Republic of Lithuania constitute an obligation for the mutual lending and crowdfunding platform operator to establish a Business Continuity Plan and submit it to the Bank of Lithuania for approval (for entry into the public list of mutual lending/crowdfunding platform operators). The Business Continuity Plan shall include tools and procedures to ensure the Operator's business continuity and smooth administration of contracts, and uninterrupted fulfilment of contractual obligations in the unforeseen events. One of the circumstances that may occur during the performance of Organizer’s activities is the Organizer’s insolvency.
In order to implement the Business Continuity Plan, to properly protect the rights and legitimate interests of the consumers (Funders and/or Recipients of Loans), to separate the assets belonging to the Lenders and the Organizer, and to minimize the potential negative consequences of insolvency of the Organizer, the assets shall be subject to temporary administration under an agreement concluded between the Organizer and the law firm in the event of insolvency of the Organizer. Temporary administration may also be established in the event of other circumstances specified in the Business Continuity Plan.
More details about Business Continuity Plan Funders can see in section IV “Busines Continuity Plan of SAVY Platform” (see https://gosavy.com/uploads/files/pdf/information_document_crowdfunding_20191004.pdf, paragraph 81 ir 9) and Website Use Agreement, section 7.