Draudiminis fondas

Draudiminis fondas yra UAB Bendras finansavimas investuotojų interesais administruojama pinigų suma, skirta kompensuoti investuotojų praradimus iki kompensavimo dienos tuo atveju, kai Investuotojas pasirenka investuoti su Draudiminiu fondu.

Investuotojas gali pasirinkti kiekvienu konkrečiu atveju, ar jis nori investuoti į paskolą su Draudiminiu fondu ar ne.

DRAUDIMINIO FONDO STRUKTŪRA IR FINANSAVIMAS:

SAVY pasirinko plačiausiai Europoje paplitusį modelį, kai fondas yra finansuojamas dalimi palūkanų, kurios yra mokamos Paskolos gavėjo. Tai reiškia, kad tuo atveju, kai Investuotojas pasirinks skolinti su Draudiminio fondo apsauga, Investuotojui bus mokamos fiksuotos 10% metinės palūkanos, o palūkanų skirtumas bus pervedamos į specialią sąskaitą, administruojamą SAVY.  Nemokumo atveju, fondas kompensuos investuotojams, kurie pasirinko skolinti su Draudiminiu fondu bei perims reikalavimo teises ir pradės išieškojimo procedūrą. Gautos lėšos bus pervedamos į Draudiminį fondą, kad jis nuolatos kauptųsi.

 

„SKYDO“ ŽENKLO REIKŠMĖ:

SAVY sistemoje paskola su skydo ženklu reiškia, kad paskola yra su Draudiminiu fondu.

 

KAS IR KADA BUS KOMPENSUOJAMA?

Kompensavimas įvyks Paskolos gavėjui nevykdant savo įsipareigojimų 90 dienų iš eilės. Kompensuojama bus Paskolos gavėjo negrąžinta investicijos suma kartu su susikaupusiomis palūkanomis už 90 dienų. Delspinigiai ir kiti mokesčiai kompensuojami nebus.

Draudiminio fondo paslauga investicijoms į paskolas su NT įkeitimu:

Investuoti į paskolas su NT įkeitimu su Draudiminiu fondu galimybės nėra.

Draudiminio fondo paslaugos aktyvavimas automatiniame investavime:

Automatinį investavimą su Draudiminiu fondu galėsite pasirinkti paspaudę vieną varnelę – kaip parodyta pavyzdyje.  Šiuo atveju profilis ir toliau investuos į visas pasirinktas paskolas ir bus taikoma Draudiminio fondo apsauga.


KAS BUS JEIGU DRAUDIMINIAME FONDE NEUŽTEKS PINIGŲ?  

SAVY neprisiima rizikos, nelaiduoja ir negarantuoja, todėl galima situacija, kai konkrečiu atveju fonde gali neužtekti pinigų išpirkti nemokias reikalavimo teises. Tokiu atveju reikalavimo teisių išpirkimas nusikeltų, kol draudiminiame fonde susikauptų reikiama pinigų suma. Nemokių klientų reikalavimo teisės, kurios buvo išpirktos draudiminio fondo, yra toliau administruojamos ir pasiekus mokumą, pinigai yra pervedami į draudiminį fondą, iš kurio toliau yra kompensuojami mokėjimai.