Kaip investuoti

Norintys įdarbinti savo pinigus ir uždirbti didesnę grąžą gali tai saugiai padaryti internetu su SAVY

SAVY investuotojai patys pasirenka kieno paskolą ir kokią jos dalį finansuoti: savo paskyroje matysite vis atsinaujinantį paskolų paraiškų sąrašą, į kurį patenka tik gero kredito reitingo ir užtikrintas pajamas gaunančių asmenų paraiškos. Paskolų grąžinimas vyksta kiekvieną mėnesį, todėl investuotojams jų uždirbtos palūkanos išmokamos reguliariomis mėnesinėmis įmokomis.  

Investuotojų pinigai yra visada saugūs, jie laikomi el. pinigų sąskaitoje PaySera paskyroje ir visada priklauso patiems investuotojams.

Kaip pradėti investuoti?

• Užsiregistruokite.

• Aktyvuokite saugią PaySera sąskaitą.

• Perveskite pinigus į savo asmeninę PaySera sąskaitą. 

• Pasirinkite paskolą, į kurią norite investuoti.

• Investuokite ir gaukite mėnesines įmokas.

 

D.U.K. apie investavimą:

1.      Kokią sumą galima investuoti?

Į vieną vartojimo paskolą galima investuoti nuo 5 EUR iki 500 EUR, finansuojamų paskolų skaičius neribojamas. Į paskolas, užtikrintas NT įkeitimu maksimali investicijos suma nėra ribojama, galima investuoti nuo 5 EUR.

2.      Kaip skaičiuojama investicijų grąža?

Pirmiausia, reikia suprasti, kad paskolos palūkanos reiškia metinę palūkanų normą: jeigu 12 mėnesių paskolos palūkanos yra 12 procentų - mėnesio palūkanų norma yra 1 procentas (12/12=1).

Kad paskolos gavėjams būtų paprasčiau, visa paskolos kaina (paskolos suma + palūkanos) padalinama į vienodas mėnesines įmokas, kurios apskaičiuojamos pagal anuitetą (kiekvieną mėnesį paskolos gavėjas grąžina tam tikrą dalį paskolos ir jis lieka skolingas grąžinta suma mažiau, o palūkanos skaičiuojamos nuo likusios grąžinti sumos: sudėjus visas palūkanas ir paskolos sumą - paskolos kaina padalinama iš mėnesių skaičiaus ir gaunama mėnesio įmoka).

Pateikiame pavyzdį: 100 EUR paskola su 12 proc. metinėmis palūkanomis 24 mėnesiams. Kiekvieną mėnesį asmuo turi mokėti 4,71 EUR (4,71*24=113.04 EUR). Pirmą mėnesį asmuo yra skolingas 100 EUR, todėl mėnesio palūkanos ir skaičiuojamos nuo šios sumos: 100*1/100=1 EUR, - tai reiškia, kad tą mėnesį žmogus mokėdamas 4,71 EUR mėnesio įmoką sumoka 3,71 EUR paskolos dalį ir 1 EUR palūkanų. Kitą mėnesį žmogus yra skolingas 96,29 EUR (100-3,71=96.29 EUR), tad antrąjį mėnesį paskolos palūkanos lygios 0.96 EUR (96,29*1/100=0.96 EUR), todėl iš 4,71 EUR mėnesio įmokos padengiama 3,75 EUR paskolos (4,71-0,96=3.75 EUR). Kiekvieną mėnesį mažėjant paskolintai sumai, didėja atiduodamos paskolos dalis, todėl mažėja mėnesio palūkanos.

3.      Kaip pasirinkti, į kurią paskolą investuoti?

Paskolų sąraše pateikiama visa susijusi informacija, todėl renkantis, į kurią paskolą investuoti, atkreipkite dėmesį į paskolos grąžinimo terminą, palūkanas, paskirtį, etc. Paskolos su NT įkeitimu turi papildomą žymėjimą.

4.      Auto-investavimas

Auto-ivestavimas sukurtas tam, kad būtų galima automatiškai investuoti į paskolas pagal iš anksto pasirinktus kriterijus, tokius kaip amžius, pajamos, ar lytis, ir kt. Auto-investavimas vyksta eilės tvarka. Tai reiškia, kad finansuojant paskolą pagal eiliškumą tikrinami visi tuo metu investuotojų pasirinkti ir galiojantys auto-investavimo įrankiai. Paraiškai atitikus visus galiojančio auto-investavimo kriterijus yra investuojama. Vieną kartą investavus į paskolą, auto-investavimo įrankis nukreipiamas į eilės pabaigą. Finansuojant naują paskolą auto-investavimo pasirinkimai tikrinami iš naujo nuo eilės pradžios.  

Autoinvestavimą galite bet kada įjungti, išjungti ar pakeisti jo parametrus SAVY asminenėje vartotojo paskyroje. Joje taip pat galite nustatyti lėšų limitą, kuris bus skirtas auto-investavimui, tačiau tuomet reikia nepamiršti reguliarai juos atnaujinti. Taip pat galite sukurti ir investuoti iki dvidešimties skirtingų auto-investavimo profilių, kurie veiks ir investuos vienu metu. Savo paskyroje patogiu metu galite peržiūrėti auto-investavimo istoriją.

Šiuo metu autoinvestavimo būdu finansuoti NT projektus nėra galimybės (autoinvestavimas į vartojimo paskolas su NT įkeitimu galimas).

5.      Investuotojų fondas

Investuotojų fondas yra UAB Bendras finansavimas investuotojų interesais administruojama pinigų suma, skirta kompensuoti investuotojų praradimus iki kompensavimo dienos tuo atveju, kai Investuotojas pasirenka investuoti su Investuotojų fondu. Investuotojui pasirinkus skolinti su Investuotojų fondo apsauga bus mokamos fiksuotos 10% metinės palūkanos, o palūkanų skirtumas bus pervedamas į Investuotojų fondą. Paskolos gavėjui nevykdant savo įsipareigojimų 90 dienų iš eilės Investuotojų fondas kompensuos Paskolos gavėjo negrąžinta investicijos suma kartu su susikaupusiomis palūkanomis už 90 dienų. Delspinigiai ir kiti mokesčiai kompensuojami nebus.

Investuotojas gali pasirinkti kiekvienu konkrečiu atveju, ar jis nori investuoti į paskolą su Investuotojų fondu ar ne. 

SAVY sistemoje paskola su skydo ženklu reikš, kad paskola yra su Investuotojų fondu.

Investuoti į paskolas su NT įkeitimu su Investuotojų fondu nebus galimybės.

Kompensavimai bus atliekami automatiškai.

6.      Kaip patvirtinate paskolos gavėjų tapatybę?

Norėdamas pateikti paskolos paraišką kiekvienas paskolos gavėjas privalo atlikti vartotojo tapatybės identifikaciją pervesdamas 0,06 EUR į SAVY banko sąskaitą.

7.      Kas vyksta, jei paskola negrąžinama laiku?

Administravimas SAVY viduje (0-40 dienų):
 • Paskolas gavėjas įmoką privalo atlikti iki kiekvieno mėnesio 15 dienos. Sąskaita siunčiama mėnesio pirmomis dienomis. Klientams apie artėjančią įmokos dieną primename sms žinute ir elektroniniu laišku.

 • Kiekvieno mėnesio 16 dieną skambiname klientams, kurie neatliko įmokos. Deriname įmokos atlikimo datą. Perspėjame apie delspinigius ir kitas vėlavimo pasekmes. Aiškinamės vėlavimo priežastis.

 • Neapmokėjus pradedame skaičiuoti delspinigius.

 • Negavus mokėjimų klientams reguliariai siunčiami priminimai. Priminimai atliekami skambučiu, elektroniniu laišku ir sms žinute. Siunčiamas laiškas gyvenamuoju adresu.

Perdavimas skolų išieškojimo įmonei:

 • Paskolos gavėjui vėluojant atlikti įmoką 40 dienų, išieškojimo procesą administruoti perduodame skolų išieškojimo įmonei. Talpiname įrašą apie kliento skolą Creditinfo duomenų bazėje. Kol paskolos gavėjas neatlieka įmokų, išieškojimo kaštus dengia SAVY.
 • Skolų išieškojimo įmonei yra perduodama mėnesio įmoka, kuri vėluoja 40 ir daugiau dienų. Sutartis nėra nutraukiama ir klientui susimokėjus vėluojamą įmoką, jis grąžinamas į ankstesnį grafiką.
 • Kadangi investicijų statusai nuolat kinta, elektroniniu laišku informuojame ne tik, kai perduodame į skolų išieškojimo įmonę, tačiau ir susigrąžinus iš jos.

Teisminis išieškojimas:

 • Skolų išieškojimo įmonei nepavykus atstatyti mokėjimo grafiko, siunčiamas registruotas laiškas su antstolio parašu ir klientas grąžinamas SAVY kur toliau stengiamasi susitarti dėl mokėjimų grafiko.

 • Atsižvelgiant į skolų išieškojimo įmonės rezultatus ir rekomendacijas, pradedamas teisminis skolos išieškojimas. Griežto termino, kiek vėluojant nėra.

 • Pažymėtina, kad atsižvelgiant į investuotojų interesus sutartis bus nutraukiama tik išimtinais atvejais (nutraukus sutartį nustoja skaičiuotis delspinigiai) ir į teismą kreipiamasi tais atvejais, kai yra realus pagrindas einamu metu atgauti skolą priverstiniu būdu, t.y. nuolatos vykdomas monitoringas ar klientas apdraustas socialiniu draudimu ir pan.

 • Apie paskolos gavėjo perdavimą į teismą ir sutarties nutraukimą, taip pat informuosime elektroniniu paštu. Tokios paskolos paskyroje yra žymimos raudonai. Gavus teismo nutartį bus kreipiamąsi į antstolį dėl priverstinio paskolos grąžinimo, turto išvaržymo ir kitų veiksmų vykdymo.

 • Išieškojimo procesą organizuoja ir kaštus padengia SAVY.

8.      Ar investuotojui reikia bendrauti su paskolos gavėju?

Investuotojui nereikia bendrauti su paskolos gavėju, nes Savy administruoja visas procedūras iki paskolos grąžinimo, įskaitant ir skolos išieškojimą, vykdomą kompetentingų institucijų.

9. Kaip skaičiuojami delspinigiai? 

Investuotojams mokami delspinigiai susideda iš dviejų dalių, t.y. 0.05 % delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną (i) ir toliau skaičiuojamos palūkanos už įmoką, kuri nėra grąžinta laiku (ii):

(i) Jūsų gaunama mėnesinė įmoka dauginama iš 0.05 ir dalinama iš 100. Gautas skaičius padauginamas iš dienų, kiek vėluojama atlikti įmoką, skaičiaus.

(ii) Mėnesinės įmokos paskolos dalis (be palūkanų) padauginama iš paskolos palūkanų (pradinės sąlygos, su kuriomis suteikta paskola) ir dalinama iš 360. Gautą skaičių daliname iš 100. Tuomet kaip ir pirmuoju atveju, viską dauginame iš dienų skaičiaus, kiek paskola vėluoja.

Galutinis delspinigių kiekis yra gaunamas pirmą dalį sudėjus su antra dalimi.

Svarbu paminėti, kad prieš sudedant abi dalis reikėtų atskirai juos suapvalinti šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio) tikslumu. Taip pat norime patikslinti, kad paskolos gavėjas įmoką privalo atlikti iki 15 mėnesio dienos, tačiau delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo 17 mėnesio dienos (paliekant 16 dieną įmokų įskaitymui, jei pavedimas vėluoja dėl tarpbankinių pavedimų ar kitų techininių kliūčių).

Pvz.: Jūsų mėnesinė įmoka yra 2.68 EUR, išduotos paskolos palūkanos yra 37 %, įmoka vėluoja 13 dienų. Taip pat tariame, kad tai yra pirmoji įmoka, kurią sudaro 1.29 paskolos dalis ir 1.39 palūkanų dalis.

Delspinigius apskaičiuojame taip: 2.68*0.05/100*13 = 0.01742 Suapvalinus gauname 0.02 EUR.

Palūkanas toliau apskaičiuojame taip: 1.29*37/360/100*13 = 0.01723... Suapvalinę turime 0.02 EUR.

Galiausiai reikia sudėti 0.02 + 0.02 = 0.04 EUR.

Vadinasi, 2.68 EUR įmokai, kuri vėluojama atlikti 13 dienų yra prisiskaičiavę 0.04 EUR delspinigiai.

10.      Kaip užtikrinate investuotų pinigų saugumą?

Paskolos gavėjų mėnesinės įmokos nėra laikomos Savy sąskaitoje, jos automatiškai pervedamos į investuotojo sąskaitą, todėl, net ir atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, investuotojo pinigai yra apsaugoti.

11.      Pinigų perlaidos:

Norėdami užtikrinti, kad refinansavimo atveju iš tiesų visada paskolos yra refinansuojamos, bei sumažinti administracinį krūvį pakeitėme pinigų pervedimo tvarką. Pinigai yra rezervuojami į UAB Bendras finansavimas tarpinę sąskaitą. Tokiu atveju už paskolos gavėją atliekame refinansavimo pavedimus ir esame tikri, kad paskolos gavėjo įsipareigojimai sumažėja. Šis būdas labiau tiko paskolos gavėjams, gauti paskolą į jų nurodytą banko sąskaitą, o ne į naujai sukurtą Paysera sąskaitą, todėl visus pavedimus klientams atliekame mes. Visi paskolos gavėjo dokumentai ir toliau bus atvaizduojami paskyroje kaip iki šiol.

12.      Kaip parduoti savo investiciją?

 1. Prisijunkite prie savo investuotojo paskyros.

 2. Kiekviena paskola, į kurią investavote, suteikia Jums reikalavimo teisę, kurią ir galite parduoti. Taigi, pasirinkite, kurios investicijos reikalavimo teisę norite parduoti.

Parduoti šią teisę galite su nuolaida (-) arba su premija (+) nuo reikalavimo teisės dydžio (t.y. iš investuotos sumos atėmus gautas įmokas).

Ši nuolaidų/premijų funkcija padės Jums aktyviau prekiauti savo investicija.

 1. Norėdami parduoti savo investiciją, galite įvesti arba nuolaidos, arba premijos dydį. Jei nuolaidos/premijos suteikti nenorite, laukelį palikite tuščią.

Pavyzdžiui:

Suteikiate -20% nuolaidą, tuomet pardavimo kaina procentais bus lygi 80% reikalavimo teisės dydžio.

Suteikiate +10% premiją, tuomet pardavimo kaina procentais bus lygi 110% reikalavimo teisės dydžio.

 1. Patvirtinkite reikalavimo teisės perleidimo sutartį – tuomet Jūsų oferta bus rodoma skiltyje „Antrinė rinka“, kur kiti investuotojai ją galės nupirkti.

Konkreti pardavimo kaina eurais bus nurodyta pardavimo metu, ir ji atitiks Jūsų nustatytą pardavimo kainą procentais, kaip tai įtvirtinta reikalavimo teisės perleidimo sutartyje.

Atkreipiame dėmesį, jog investicijos pardavimo sandorio tarpininkavimo mokestis yra 1% nuo pardavimo kainos. Mokestis nuskaitomas nuo investicijos pirkėjo, o likusi 99% sandorio vertės pervedama investicijos pardavėjui. 

13.      Paskolų su NT įkeitimu ypatumai

Šiuo metu siūlome dvi skirtingas paskolos rūšis su NT įkeitimu:

 

Paskolos NT projektui

 

·         Visos paskolos yra užtikrinamos NT pirmine hipoteka, kuri suteikia apsaugą investuotojams 

·         Paskolos terminas 3-60 mėn.

·         Paskolos atidavimas – anuiteto būdu, atliekant mėnesines įmokas arba paskolą grąžinant termino pabaigoje 

·         Vidutinės metinės palūkanos 9 – 12 %

·         Gali būti papildomas prievolių užtikrinimas (garantija, laidavimas)

·         Minimali investicija - 5 EUR, maksimali investicijos suma nėra ribojama

·         Paskolos gavėjas – fizinis asmuo

Paskolos suma (€)

10 000 – 100 000

Paskolos paskirtis

NT vystymui, verslo plėtojimui, pagal pateiktą ir SAVY įvertintą verslo planą (Panaudojus paskolą ir įgyvendinus projektą sukuriama papildoma vertė)

Reikalavimai įkeičiamam turtui yra tokie:

 • Turtas turi būti likvidus;

 • Turtas turi būti neįkeistas ar kitaip apribotos galimybės juo disponuoti;

 • Nustatoma vidutinė turto rinkos vertė pagal SAVY vidaus vertinimo sistemą. SAVY nereikalaus nekilnojamojo turto vertintojų ataskaitos kiekvienu atveju, tačiau SAVY pasilieka teisę reikalauti iš paskolos gavėjo ir jo sąskaita pateikti nepriklausomą turto vertinimo ataskaitą;

 • Finansuoti teikiamų paraiškų paskolos ir turto vertės santykis (LTV) neviršys 70 %;

 • Paskolos gavėjas privalės apdrausti įkeičiamą objektą turto draudimu visam paskolos terminui. 

Reikalavimai asmens pajamoms:

 • Pakankamos pajamos paskolai grąžinti;

 • Papildomam prievolės užtikrinimui gali būti taikoma garantija ar laidavimas.

Finansavus paskolą aukcione, paskolos gavėjas privalės įkeisti turtą, sudarydamas notarinį hipotekos sandorį su UAB Bendras finansavimas. Paskolos lėšos pervedamos lėšų gavėjui tik įregistravus hipoteką hipotekos registre.

Esant nemokumo atvejui ir nutraukus paskolos sutartį, UAB Bendras finansavimas, kaip sutartinės hipotekos kreditorius, pradės priverstinį išieškojimo procesą iš hipoteka įkeisto turto tam, kad atgautų skolą investuotojams.