Projekto aprašymas

Paskolos sąlygos ir statusas:
€ 30 000
Prašoma
€ 0
Minimali
€ 30 000
Sufinansuota
36 mėn.
Paskolos sutarties terminas
13 %
Palūkanų norma
816
Investuotojų skaičius
100%
€ 0 liko
  • Informacija apie įkeičiamą turtą
  • Projekto aprašymas
  • Informacija apie paskolos gavėją
  • Informacija apie paskolą
  • Informacija apie paskolos garantijas
  • Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

Informacija apie įkeičiamą turtą

Įvertinta užstato vertė
€ 50 000

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Visos esančios apyvartoje ir būsimos prekių atsargos
Vertė
Šalių susitarimu 50000 EUR
Pavadinimas
Laidavimas
Vertė
30000 EUR

Projekto aprašymas

Projekto pavadinimas
Apyvartinėms lėšoms
Paskolos tikslas
Apyvartinės lėšos
Paskolą grąžinsiu...
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))

Projekto tvarkaraštis:
Projekto trukmė nuo šiandien iki užbaigimo
daugiau kaip 24 mėnesiai
Ar projektas reikalauja finansavimo keliais etapais?
Ne
Jei taip, kiek finansavimo etapų?
Kuriam finansavimo etapui reikalinga ši paskola?

Kitos pastabos / Projekto aprašymas

ALTUM RETAIL siūlo sprendimus naujoms parduotuvėms įrengti ir esamoms atnaujinti. Teikiamos paslaugos orientuotos į turto apsaugojimą, kaštų sumažinimą bei pardavimų ir pelno augimą. Įmonės tikslas - pasiūlyti novatoriškus sprendimus, naudojant naujausias technologijas ir medžiagas.

Siūlomi įmonės sprendimai:
-Apsaugos sprendimai
-Profesionalių ekranų sistemos
-Prekybos analitika ir valdymas
-Inovatyvios audio sistemos
-Elektroninės kainų etiketės
-Apšvietimo sprendimai.

Teikiamos paslaugos:
-Parduotuvių sistemų diegimas
-Parduotuvių įrangos ir sistemų aptarnavimas
-Ekranų ir įrangos nuoma
-Kvapų marketingas.

2019 rugsėjį SAVY sutelktinio finansavimo platformoje siūlėme finansuoti 10.000 EUR paskolą, skirtą UAB Altum Sensum. Paskola buvo sėkmingai sufinansuota, įmonė gavo lėšas, papildė savo apyvartinių lėšų trūkumą ir atliko du pirmuosius mokėjimus pagal numatytą paskolos grąžinimo grafiką. Pažymime, kad minėta įmonė UAB Altum Sensum ir UAB ALTUM RETAIL yra susijusios įmonės, abiejų įmonių 100 proc. akcijų priklauso tam pačiam fiziniam asmeniui.

UAB ALTUM RETAIL 2019 m 8 mėn. finansinė būklė:
Pardavimo pajamos - 738.403 EUR
Grynasis pelnas - 55.952 EUR
Nuosavas kapitalas - 144.417 EUR
Įsipareigojimai kredito įstaigoms - 103.277 EUR.

SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pagalba, įmonė viso sieks pritraukti 30.000 EUR.

Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas
Altum Retail
Teisinė forma
UAB
Įmonės kodas
302715903
Įmonės buveinės adresas
Ulonu str. 5
Įmonės Creditinfo ataskaita

Paskolos gavėjo / vystytojo kompetencija:
Ar esate atlikę panašių / tokio tipo projektų anksčiau?
Taip
Jei taip, tai kiek?
Daugiau nei 10 projektų

Informacija apie paskolą

Paskolos suma
Prašoma
€ 30 000
Minimali
€ 30 000
Sufinansuota
€ 30 000
Paskolos grąžinimo būdas
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))
Palūkanų mokėjimo pasirinkimas
Paskolos grąžinimas
Anuitetas
Mokėjimų intervalai
per mėnesį
Paskolos sutarties terminas
36 mėn.
Paskolos grąžinimo terminas
36 mėn.
Prašymas atidėti paskolos grąžinimą
Palūkanų norma
13 %
Viso mokėti per mėnesį
€ 1 082,82
Paskolos ir užstato vertės santykis
60%

Informacija apie paskolos garantijas

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Nuotraukos
Visos esančios apyvartoje ir būsimos prekių atsargos 1 UAB ALTUM RETAIL Šalių susitarimu 50000 Visos esančios apyvartoje ir būsimos prekių atsargos.
Laidavimas 1 Laiduotojui 30000 Laiduotojas (įmonės vienintelis akcininkas) įsipareigoja atsakyti Kreditoriui, jeigu Altum Retail, UAB, neįvykdys prievolių pagal Skolininko ir Kreditoriaus sudarytą Paskolos sutartį Nr. 412549 ir bendrąsias paskolos sutarties -juridinis asmuo sąlygas
Informacija apie papildomą laidavimą / garantiją:
Ar yra laidavimas / asmeninė garantija?
Taip

Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

NR. RIZIKA RIZIKOS APRAŠYMAS
1. Rizika, susijusi su visišku ar daliniu Projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimu Projekto savininkas gali neturėti visiškai ar pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimų Finansuotojui.
2. Rizika, susijusi su Projekto savininko (fizinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininkas gali netekti darbo, sumažėti darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat dalinai arba visiškai netekti darbingumo ar atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
3. Rizika, susijusi su Projekto savininko (juridinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininko paskelbto projekto įgyvendinimas negeneruoja tokių pajamų, kaip buvo planuojama; Projekto savininkas dalyvauja teisminiuose/arbitražiniuose ginčuose, kurių rezultatas jiems vykstant ar tebesitęsiant neprognozuojamas; Projekto savininkas netenka partnerio (-ių), darančio reikšmingą įtaką įmonei, taip pat tiekėjų, arba sumažėja pirkėjų ir tai daro neigiamą įtaką įmonės pajamų srautams; Projekto savininkas gali prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų ar gali atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
4. Rizika, susijusi su Projekto savininko nemokumu / bankrotu Projekto savininkui gali būti iškelta bankroto byla, todėl Finansuotojas gali visiškai ar dalinai prarasti Projektui skirtą investiciją ir negauti palūkanų.
5. Finansavimo likvidumo rizika Projekto savininko pateiktas Projektas gali būti nesufinansuotas visiškai ar dalinai.

Nesurinkus Projekte prašomų lėšų arba Projekto savininkui nesutinkant su mažesne surinktų lėšų suma, Projektas yra atšaukiamas ir surinktos lėšos yra grąžinamos Finansuotojams. Tokiu atveju Finansuotojas, kuris atgavo sutelktinio finansavimo lėšas, negauna visiško ar dalinio tikėtino pelno iš investavimo į Projektą bei kompensacijos už laikotarpį kuomet jo pinigai buvo rezervuoti.
6. Rizika, susijusi su tuo, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias teikiate (skolinate) per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl galite prarasti visus pinigus.
7. Rizika, susijusi su įmonės, kuri administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nemokumu / bankrotu Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p. įtvirtintą įpareigojimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą. Patvirtintame veiklos tęstinumo plane yra numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu – Organizatoriaus nemokumas.
Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokato / advokatų profesinės bendrijos sudarytą sutartį. Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms aplinkybėms.
Detaliau su laikino turto administravimo procedūra, kuria būtų vadovaujamasi Organizatoriaus nemokumo atveju, galite susipažinti veiklos tęstinumo plano 81 ir 9 punktuose ir portalo naudojimosi sutarties 7 skyriuje.