Projekto aprašymas

Paskolos sąlygos ir statusas:
€ 10 000
Prašoma
€ 0
Minimali
€ 10 000
Sufinansuota
48 mėn.
Paskolos sutarties terminas
15 %
Palūkanų norma
261
Investuotojų skaičius
100%
€ 0 liko
  • Informacija apie įkeičiamą turtą
  • Projekto aprašymas
  • Informacija apie paskolos gavėją
  • Informacija apie paskolą
  • Informacija apie paskolos garantijas
  • Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

Informacija apie įkeičiamą turtą

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Laidavimas
Vertė
10000 EUR
Pavadinimas
Vekselis
Vertė
2990 EUR

Projekto aprašymas

Projekto pavadinimas
Paskolos tikslas
Apyvartinės lėšos
Paskolą grąžinsiu...
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))

Projekto tvarkaraštis:
Projekto trukmė nuo šiandien iki užbaigimo
1-2 mėnesiai
Ar projektas reikalauja finansavimo keliais etapais?
Ne
Jei taip, kiek finansavimo etapų?
Kuriam finansavimo etapui reikalinga ši paskola?

Kitos pastabos / Projekto aprašymas

MB Imekspa vykdo veiklą daugiau nei trejus metus. Mažoji bendrija teikia importo, eksporto, tranzito deklaracijų pildymo paslaugas. Atstovauja užsakovą muitinėje atliekant importo, tranzito ar kitas procedūras, konsultuoja klientus krovinių deklaravimo ir muitinės įforminimo klausimais.

MB Imekspa finansinė būklė 2019 m.:
-Pardavimo pajamos - 64.899 EUR;
-Grynasis pelnas - 14.917 EUR;
-Ilgalaikis turtas - 20.000 EUR;
-Trumpalaikis turtas - 29.583 EUR;
-Nuosavas kapitalas - 28.857 EUR;
-Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai - 20.726 EUR.

SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pagalba, įmonė viso sieks pritraukti 10 000 EUR.

Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas
MB Imekspa
Teisinė forma
MB
Įmonės kodas
304440498
Įmonės buveinės adresas
Laisvės pr. 121, LT-06120 Vilnius

Paskolos gavėjo / vystytojo kompetencija:
Ar esate atlikę panašių / tokio tipo projektų anksčiau?
Taip
Jei taip, tai kiek?
Daugiau nei 10 projektų

Informacija apie paskolą

Paskolos suma
Prašoma
€ 10 000
Minimali
€ 10 000
Sufinansuota
€ 10 000
Paskolos grąžinimo būdas
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))
Palūkanų mokėjimo pasirinkimas
Paskolos grąžinimas
Anuitetas
Mokėjimų intervalai
per mėnesį
Paskolos sutarties terminas
48 mėn.
Paskolos grąžinimo terminas
48 mėn.
Prašymas atidėti paskolos grąžinimą
Palūkanų norma
15 %
Viso mokėti per mėnesį
€ 313,31
Paskolos ir užstato vertės santykis
0%

Informacija apie paskolos garantijas

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Nuotraukos
Laidavimas 1 - 10000 Laiduotojas (įmonės vienintelis akcininkas) įsipareigoja atsakyti Kreditoriui, jeigu MB Imekspa, neįvykdys prievolių pagal Skolininko ir Kreditoriaus sudarytą Paskolos sutartį Nr. 473087 ir bendrąsias paskolos sutarties -juridinis asmuo sąlygas. Laiduotojas įsipareigoja atsakyti Kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir Skolininkas, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą už Skolininko Prievolės įvykdymą visu savo turtu, kur jis bebūtų, ir iš ko susidėtų.
Vekselis 1 - 2990 12 mėn. laikotarpiui yra pasirašomas vekselis
Informacija apie papildomą laidavimą / garantiją:
Ar yra laidavimas / asmeninė garantija?
Taip

Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

NR. RIZIKA RIZIKOS APRAŠYMAS
1. Rizika, susijusi su visišku ar daliniu Projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimu Projekto savininkas gali neturėti visiškai ar pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimų Finansuotojui.
2. Rizika, susijusi su Projekto savininko (fizinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininkas gali netekti darbo, sumažėti darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat dalinai arba visiškai netekti darbingumo ar atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
3. Rizika, susijusi su Projekto savininko (juridinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininko paskelbto projekto įgyvendinimas negeneruoja tokių pajamų, kaip buvo planuojama; Projekto savininkas dalyvauja teisminiuose/arbitražiniuose ginčuose, kurių rezultatas jiems vykstant ar tebesitęsiant neprognozuojamas; Projekto savininkas netenka partnerio (-ių), darančio reikšmingą įtaką įmonei, taip pat tiekėjų, arba sumažėja pirkėjų ir tai daro neigiamą įtaką įmonės pajamų srautams; Projekto savininkas gali prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų ar gali atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
4. Rizika, susijusi su Projekto savininko nemokumu / bankrotu Projekto savininkui gali būti iškelta bankroto byla, todėl Finansuotojas gali visiškai ar dalinai prarasti Projektui skirtą investiciją ir negauti palūkanų.
5. Finansavimo likvidumo rizika Projekto savininko pateiktas Projektas gali būti nesufinansuotas visiškai ar dalinai.

Nesurinkus Projekte prašomų lėšų arba Projekto savininkui nesutinkant su mažesne surinktų lėšų suma, Projektas yra atšaukiamas ir surinktos lėšos yra grąžinamos Finansuotojams. Tokiu atveju Finansuotojas, kuris atgavo sutelktinio finansavimo lėšas, negauna visiško ar dalinio tikėtino pelno iš investavimo į Projektą bei kompensacijos už laikotarpį kuomet jo pinigai buvo rezervuoti.
6. Rizika, susijusi su tuo, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias teikiate (skolinate) per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl galite prarasti visus pinigus.
7. Rizika, susijusi su įmonės, kuri administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nemokumu / bankrotu Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p. įtvirtintą įpareigojimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą. Patvirtintame veiklos tęstinumo plane yra numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu – Organizatoriaus nemokumas.
Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokato / advokatų profesinės bendrijos sudarytą sutartį. Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms aplinkybėms.
Detaliau su laikino turto administravimo procedūra, kuria būtų vadovaujamasi Organizatoriaus nemokumo atveju, galite susipažinti veiklos tęstinumo plano 81 ir 9 punktuose ir portalo naudojimosi sutarties 7 skyriuje.