Projekto aprašymas

Paskolos sąlygos ir statusas:
€ 20 000
Prašoma
€ 0
Minimali
€ 20 000
Sufinansuota
18 mėn.
Paskolos sutarties terminas
14 %
Palūkanų norma
524
Investuotojų skaičius
100%
€ 0 liko
  • Informacija apie įkeičiamą turtą
  • Projekto aprašymas
  • Informacija apie paskolos gavėją
  • Informacija apie paskolą
  • Informacija apie paskolos garantijas
  • Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

Informacija apie įkeičiamą turtą

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Laidavimas
Vertė
20.000 EUR
Pavadinimas
Būsimas kilnojamasis turtas
Vertė
26.000 EUR

Projekto aprašymas

Projekto pavadinimas
Kilnojamo turto - savivarčio įsigijimui
Paskolos tikslas
Apyvartinės lėšos
Paskolą grąžinsiu...
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))

Projekto tvarkaraštis:
Projekto trukmė nuo šiandien iki užbaigimo
3-4 mėnesiai
Ar projektas reikalauja finansavimo keliais etapais?
Ne
Jei taip, kiek finansavimo etapų?
-
Kuriam finansavimo etapui reikalinga ši paskola?
-

Kitos pastabos / Projekto aprašymas

UAB "Autobrentas” teikia statybos paslaugas:
-Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
-Komunalinių pastatų statyba;
-Statinių nugriovimas ir statybviečių paruošimo darbai;
-Apdailos darbai.
Įmonės samdomi darbuotojai teikia statybų paslaugas Danijoje ir Švedijoje. Šiuo metu ten dirba 20 darbuotojų.

UAB "Autobrentas” finansinė būklė 2019 m.:
Pardavimo pajamos - 168.747 EUR;
Grynasis pelnas - 55.066 EUR;
Ilgalaikis turtas – 23.217 EUR;
Trumpalaikis turtas - 94.414 EUR;
Nuosavas kapitalas - 79.069 EUR;
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai - 38.562 EUR.

Teikiama paskola kilnojamojo turto - savivarčio, įsigijimui. Perkamo savivarčio kaina - 26.000 EUR. Šį kilnojamąjį turtą paskolos gavėjas įsipareigoja įkeisti iki 2020-06-30.

SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pagalba įmonė sieks pritraukti 20.000 EUR finansavimą.

Laiduotojas patikrintas nekilnojamojo turto registre, jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su statiniais.

Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas
UAB Autobrentas
Teisinė forma
UAB
Įmonės kodas
304973674
Įmonės buveinės adresas
Smilgų g. 6-6, Užliedžių k., LT-54305 Kauno r.

Paskolos gavėjo / vystytojo kompetencija:
Ar esate atlikę panašių / tokio tipo projektų anksčiau?
Taip
Jei taip, tai kiek?
Daugiau nei 10 projektų

Informacija apie paskolą

Paskolos suma
Prašoma
€ 20 000
Minimali
€ 20 000
Sufinansuota
€ 20 000
Paskolos grąžinimo būdas
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))
Palūkanų mokėjimo pasirinkimas
Paskolos grąžinimas
Anuitetas
Mokėjimų intervalai
per mėnesį
Paskolos sutarties terminas
18 mėn.
Paskolos grąžinimo terminas
18 mėn.
Prašymas atidėti paskolos grąžinimą
Palūkanų norma
14 %
Viso mokėti per mėnesį
€ 1 278,30
Paskolos ir užstato vertės santykis
0%

Informacija apie paskolos garantijas

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Nuotraukos
Laidavimas 1 - 20.000 Laiduotojas (įmonės vienintelis akcininkas) įsipareigoja atsakyti Kreditoriui, jeigu UAB Autobrentas, neįvykdys prievolių pagal Skolininko ir Kreditoriaus sudarytą Paskolos sutartį Nr. 492491 ir bendrąsias paskolos sutarties - juridinis asmuo sąlygas. Laiduotojas įsipareigoja atsakyti Kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir Skolininkas, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą už Skolininko Prievolės įvykdymą visu savo turtu, kur jis bebūtų, ir iš ko susidėtų.
Būsimas kilnojamasis turtas 1 UAB "Autobrentas” 26.000 Įsigytas kilnojamas turtas - savivartis. Paskolos gavėjas šią užtikrinimo priemonę įsipareigoja įkeisti iki 2020-06-30.
Informacija apie papildomą laidavimą / garantiją:
Ar yra laidavimas / asmeninė garantija?
Taip

Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

NR. RIZIKA RIZIKOS APRAŠYMAS
1. Rizika, susijusi su visišku ar daliniu Projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimu Projekto savininkas gali neturėti visiškai ar pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimų Finansuotojui.
2. Rizika, susijusi su Projekto savininko (fizinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininkas gali netekti darbo, sumažėti darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat dalinai arba visiškai netekti darbingumo ar atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
3. Rizika, susijusi su Projekto savininko (juridinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininko paskelbto projekto įgyvendinimas negeneruoja tokių pajamų, kaip buvo planuojama; Projekto savininkas dalyvauja teisminiuose/arbitražiniuose ginčuose, kurių rezultatas jiems vykstant ar tebesitęsiant neprognozuojamas; Projekto savininkas netenka partnerio (-ių), darančio reikšmingą įtaką įmonei, taip pat tiekėjų, arba sumažėja pirkėjų ir tai daro neigiamą įtaką įmonės pajamų srautams; Projekto savininkas gali prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų ar gali atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
4. Rizika, susijusi su Projekto savininko nemokumu / bankrotu Projekto savininkui gali būti iškelta bankroto byla, todėl Finansuotojas gali visiškai ar dalinai prarasti Projektui skirtą investiciją ir negauti palūkanų.
5. Finansavimo likvidumo rizika Projekto savininko pateiktas Projektas gali būti nesufinansuotas visiškai ar dalinai.

Nesurinkus Projekte prašomų lėšų arba Projekto savininkui nesutinkant su mažesne surinktų lėšų suma, Projektas yra atšaukiamas ir surinktos lėšos yra grąžinamos Finansuotojams. Tokiu atveju Finansuotojas, kuris atgavo sutelktinio finansavimo lėšas, negauna visiško ar dalinio tikėtino pelno iš investavimo į Projektą bei kompensacijos už laikotarpį kuomet jo pinigai buvo rezervuoti.
6. Rizika, susijusi su tuo, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias teikiate (skolinate) per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl galite prarasti visus pinigus.
7. Rizika, susijusi su įmonės, kuri administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nemokumu / bankrotu Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p. įtvirtintą įpareigojimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą. Patvirtintame veiklos tęstinumo plane yra numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu – Organizatoriaus nemokumas.
Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokato / advokatų profesinės bendrijos sudarytą sutartį. Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms aplinkybėms.
Detaliau su laikino turto administravimo procedūra, kuria būtų vadovaujamasi Organizatoriaus nemokumo atveju, galite susipažinti veiklos tęstinumo plano 81 ir 9 punktuose ir portalo naudojimosi sutarties 7 skyriuje.