Projekto aprašymas

Paskolos sąlygos ir statusas:
€ 30 000
Prašoma
€ 0
Minimali
€ 30 000
Sufinansuota
18 mėn.
Paskolos sutarties terminas
14 %
Palūkanų norma
536
Investuotojų skaičius
100%
€ 0 liko
  • Informacija apie įkeičiamą turtą
  • Projekto aprašymas
  • Informacija apie paskolos gavėją
  • Informacija apie paskolą
  • Informacija apie paskolos garantijas
  • Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

Informacija apie įkeičiamą turtą

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Reikalavimo teisės
Vertė
1 EUR
Pavadinimas
Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos
Vertė
1 EUR

Projekto aprašymas

Projekto pavadinimas
Apyvartinės lėšos
Paskolos tikslas
Apyvartinės lėšos
Paskolą grąžinsiu...
refinansavimo būdu (teikiu paraišką paskolą grąžinti termino pabaigoje)

Projekto tvarkaraštis:
Projekto trukmė nuo šiandien iki užbaigimo
daugiau kaip 24 mėnesiai
Ar projektas reikalauja finansavimo keliais etapais?
Taip
Jei taip, kiek finansavimo etapų?
Kuriam finansavimo etapui reikalinga ši paskola?
3

Kitos pastabos / Projekto aprašymas

ĮMONĖS VEIKLA

UAB “Greiti autosprendimai” teikia naudotų automobilių nuomos paslaugas individualiems klientams ir įmonėms su prekės ženklu „autofino.lt“. Įmonė įsigyja klientų pasirinktus automobilius ir juos išnuomoja su galimybe bet kada juos išsipirkti sau. Šiuo metu išnuomotų automobilių parko vertė siekia daugiau kaip 760.000 Eur.

Įmonė nuo veikos pradžios viso yra sudariusi nuomos sutarčių didesnei nei 1.34 mln. Eur sumai. Dėl efektyvios veiklos struktūros, bendrovė yra likvidi, vieno mėnesio piniginės įplaukos viršija sąnaudas 3-4 kartus, todėl vadovybės vertinimu bendrovė yra tinkamai pasiruošusi galimiems nenumatytiems ekonomikos iššūkiams.

PRAŠOMA PASKOLA

Trečiuoju finansavimo etapu bendrovė siekia pritraukti skolintą kapitalą tolimesniai veiklos plėtrai. Skolintos lėšos bus naudojamos transporto priemonių įsigijimui. Visų nuomojamų automobilių nuosavybės teisė priklauso įmonei. Paskolai garantuoti, įmonė įkeitė visas esamas ir pinigines lėšas, reikalavimo teises į gautinas sumas pagal nuomos sutartis.

FINANSINĖ BŪKLĖ

UAB “Greiti autosprendimai” finansinė būklė 2020 m.:
Pardavimo pajamos - 656.730 Eur;
Grynasis pelnas - 67.306 Eur;
Ilgalaikis turtas – 0 Eur;
Trumpalaikis turtas - 784.593 Eur;
Nuosavas kapitalas – 212.756 Eur;
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 571.836 Eur.

UAB “Bendras finansavimas” (SAVY) 2020 m. pab. įmonei UAB „Greiti autosprendimai“ yra suteikusi paskolų už bendrą 520 000 Eur sumą.

PAPILDOMI SUSITARIMAI

Tarp Platformos operatoriaus ir UAB „Greiti autosprendimai“ yra sudarytas papildomas susitarimas dėl minimalių įmonės veiklos ir nuomos sutarčių mokumo rodiklių vykdymo, kurie padės užtikrinti įmonės veiklos stabilumą. Šiuos rodiklius, pagal sudarytą susitarimą, sekti ir vertinti įsipareigoja SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatorius.

Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas
UAB Greiti autosprendimai
Teisinė forma
UAB
Įmonės kodas
304800868
Įmonės buveinės adresas
Rudens 2-21, Vilnius

Paskolos gavėjo / vystytojo kompetencija:
Ar esate atlikę panašių / tokio tipo projektų anksčiau?
Taip
Jei taip, tai kiek?
Daugiau nei 10 projektų

Informacija apie paskolą

Paskolos suma
Prašoma
€ 30 000
Minimali
€ 30 000
Sufinansuota
€ 30 000
Paskolos grąžinimo būdas
refinansavimo būdu (teikiu paraišką paskolą grąžinti termino pabaigoje)
Palūkanų mokėjimo pasirinkimas
Tik palūkanos
Paskolos grąžinimas
Visa paskola grąžinama termino pabaigoje
Mokėjimų intervalai
per mėnesį
Paskolos sutarties terminas
18 mėn.
Paskolos grąžinimo terminas
18 mėn.
Prašymas atidėti paskolos grąžinimą
Palūkanų norma
14 %
Viso mokėti per mėnesį
€ 419
Paskolos ir užstato vertės santykis
0%

Informacija apie paskolos garantijas

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Nuotraukos
Reikalavimo teisės 1 UAB “Greiti autosprendimai” 1 Visos esamos ir būsimos reikalavimo teisės, kylančios iš Kreditoriui įkeisto turto nuomos sutarčių su trečiaisiais asmenimis
Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos 1 UAB “Greiti autosprendimai” 1 Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos, gautinos į Įkaito davėjo / Skolininko vardu atidarytą sąskaitą, esančią bet kuriame Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotame ir veiklą vykdančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje
Informacija apie papildomą laidavimą / garantiją:
Ar yra laidavimas / asmeninė garantija?
Ne

Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

NR. RIZIKA RIZIKOS APRAŠYMAS
1. Rizika, susijusi su visišku ar daliniu Projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimu Projekto savininkas gali neturėti visiškai ar pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimų Finansuotojui.
2. Rizika, susijusi su Projekto savininko (fizinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininkas gali netekti darbo, sumažėti darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat dalinai arba visiškai netekti darbingumo ar atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
3. Rizika, susijusi su Projekto savininko (juridinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininko paskelbto projekto įgyvendinimas negeneruoja tokių pajamų, kaip buvo planuojama; Projekto savininkas dalyvauja teisminiuose/arbitražiniuose ginčuose, kurių rezultatas jiems vykstant ar tebesitęsiant neprognozuojamas; Projekto savininkas netenka partnerio (-ių), darančio reikšmingą įtaką įmonei, taip pat tiekėjų, arba sumažėja pirkėjų ir tai daro neigiamą įtaką įmonės pajamų srautams; Projekto savininkas gali prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų ar gali atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
4. Rizika, susijusi su Projekto savininko nemokumu / bankrotu Projekto savininkui gali būti iškelta bankroto byla, todėl Finansuotojas gali visiškai ar dalinai prarasti Projektui skirtą investiciją ir negauti palūkanų.
5. Finansavimo likvidumo rizika Projekto savininko pateiktas Projektas gali būti nesufinansuotas visiškai ar dalinai.

Nesurinkus Projekte prašomų lėšų arba Projekto savininkui nesutinkant su mažesne surinktų lėšų suma, Projektas yra atšaukiamas ir surinktos lėšos yra grąžinamos Finansuotojams. Tokiu atveju Finansuotojas, kuris atgavo sutelktinio finansavimo lėšas, negauna visiško ar dalinio tikėtino pelno iš investavimo į Projektą bei kompensacijos už laikotarpį kuomet jo pinigai buvo rezervuoti.
6. Rizika, susijusi su tuo, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias teikiate (skolinate) per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl galite prarasti visus pinigus.
7. Rizika, susijusi su įmonės, kuri administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nemokumu / bankrotu Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p. įtvirtintą įpareigojimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą. Patvirtintame veiklos tęstinumo plane yra numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu – Organizatoriaus nemokumas.
Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokato / advokatų profesinės bendrijos sudarytą sutartį. Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms aplinkybėms.
Detaliau su laikino turto administravimo procedūra, kuria būtų vadovaujamasi Organizatoriaus nemokumo atveju, galite susipažinti veiklos tęstinumo plano 81 ir 9 punktuose ir portalo naudojimosi sutarties 7 skyriuje.