Projekto aprašymas

Paskolos sąlygos ir statusas:
€ 20 000
Prašoma
€ 0
Minimali
€ 20 000
Sufinansuota
24 mėn.
Paskolos sutarties terminas
10 %
Palūkanų norma
399
Investuotojų skaičius
100%
€ 0 liko
  • Informacija apie įkeičiamą turtą
  • Projekto aprašymas
  • Informacija apie paskolos gavėją
  • Informacija apie paskolą
  • Informacija apie paskolos garantijas
  • Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

Informacija apie įkeičiamą turtą

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Laidavimas
Vertė
20.000 EUR
Pavadinimas
Vekselis
Vertė
20.000 EUR

Projekto aprašymas

Projekto pavadinimas
Apyvartinės lėšos
Paskolos tikslas
Apyvartinės lėšos
Paskolą grąžinsiu...
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))

Projekto tvarkaraštis:
Projekto trukmė nuo šiandien iki užbaigimo
1-2 mėnesiai
Ar projektas reikalauja finansavimo keliais etapais?
Ne
Jei taip, kiek finansavimo etapų?
-
Kuriam finansavimo etapui reikalinga ši paskola?
-

Kitos pastabos / Projekto aprašymas

UAB "FT Baltica" įkurta daugiau nei prieš 19 metų. Įmonės veiklos sritys - didmeninė prekyba, biokuras ir medienos ruošinių gamyba. Platesnę informaciją apie įmonės veiklą rasite čia: http://ftbaltica.lt/apie-mus/

SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pagalba įmonė sieks pritraukti 20.000 Eur finansavimą. Paskolos tikslas - apyvartinės lėšos.

UAB "FT Baltica" finansinė būklė 2020 m. :
-Pardavimo pajamos: 297.160 Eur;
-Grynasis pelnas: 26.768 Eur;
-Ilgalaikis turtas: 382.563 Eur;
-Trumpalaikis turtas: 328.210 Eur;
-Nuosavas kapitalas: 336.201 Eur;
-Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai: 374.572 Eur.

Pagal NTR registrą juridinis asmuo turi žemės sklypą su statiniais ir butą.

Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas
FT Baltica, UAB
Teisinė forma
UAB
Įmonės kodas
125929266
Įmonės buveinės adresas
Kėdainių rajono sav., Kėdainiai, Mindaugo g. 10-27

Paskolos gavėjo / vystytojo kompetencija:
Ar esate atlikę panašių / tokio tipo projektų anksčiau?
Taip
Jei taip, tai kiek?
Daugiau nei 10 projektų

Informacija apie paskolą

Paskolos suma
Prašoma
€ 20 000
Minimali
€ 20 000
Sufinansuota
€ 20 000
Paskolos grąžinimo būdas
iš pardavimo pajamų ir/ar dalies pelno (teikiu paraišką anuiteto (nuolatinei paskolai))
Palūkanų mokėjimo pasirinkimas
Paskolos grąžinimas
Anuitetas
Mokėjimų intervalai
per mėnesį
Paskolos sutarties terminas
24 mėn.
Paskolos grąžinimo terminas
24 mėn.
Prašymas atidėti paskolos grąžinimą
Palūkanų norma
10 %
Viso mokėti per mėnesį
€ 962,90
Paskolos ir užstato vertės santykis
0%

Informacija apie paskolos garantijas

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Nuotraukos
Laidavimas 1 - 20.000 Laiduotojas (įmonės akcininkas) įsipareigoja atsakyti Kreditoriui, jeigu FT Baltica, UAB, neįvykdys prievolių pagal Skolininko ir Kreditoriaus sudarytą Paskolos sutartį Nr. 596954 ir Bendrąsias paskolos sutarties sąlygas juridiniam asmeniui. Laiduotojas įsipareigoja atsakyti Kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir Skolininkas, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą už Skolininko Prievolės įvykdymą visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko susidėtų.
Vekselis 1 - 20.000 Vekselis pasirašomas visai paskolos sumai, t.y. 20 000 EUR. Apmokėjimo terminas vekselyje nenurodomas, todėl sutelktinio finansavimo platformos operatorių administruojanti įmonė UAB „Bendras finansavimas“ vekselį, netinkamo sutarties vykdymo arba sutarties nevykdymo atveju (detaliau žr.: https://gosavy.com/uploads/files/pdf/bendrosios_paskolos_sutarties_salygos_20200601.pdf), galės pateikti apmokėjimui bet kuriuo metu per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo vekselio pasirašymo dienos.
Informacija apie papildomą laidavimą / garantiją:
Ar yra laidavimas / asmeninė garantija?
Taip

Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

NR. RIZIKA RIZIKOS APRAŠYMAS
1. Rizika, susijusi su visišku ar daliniu Projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimu Projekto savininkas gali neturėti visiškai ar pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimų Finansuotojui.
2. Rizika, susijusi su Projekto savininko (fizinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininkas gali netekti darbo, sumažėti darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat dalinai arba visiškai netekti darbingumo ar atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
3. Rizika, susijusi su Projekto savininko (juridinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininko paskelbto projekto įgyvendinimas negeneruoja tokių pajamų, kaip buvo planuojama; Projekto savininkas dalyvauja teisminiuose/arbitražiniuose ginčuose, kurių rezultatas jiems vykstant ar tebesitęsiant neprognozuojamas; Projekto savininkas netenka partnerio (-ių), darančio reikšmingą įtaką įmonei, taip pat tiekėjų, arba sumažėja pirkėjų ir tai daro neigiamą įtaką įmonės pajamų srautams; Projekto savininkas gali prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų ar gali atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
4. Rizika, susijusi su Projekto savininko nemokumu / bankrotu Projekto savininkui gali būti iškelta bankroto byla, todėl Finansuotojas gali visiškai ar dalinai prarasti Projektui skirtą investiciją ir negauti palūkanų.
5. Finansavimo likvidumo rizika Projekto savininko pateiktas Projektas gali būti nesufinansuotas visiškai ar dalinai.

Nesurinkus Projekte prašomų lėšų arba Projekto savininkui nesutinkant su mažesne surinktų lėšų suma, Projektas yra atšaukiamas ir surinktos lėšos yra grąžinamos Finansuotojams. Tokiu atveju Finansuotojas, kuris atgavo sutelktinio finansavimo lėšas, negauna visiško ar dalinio tikėtino pelno iš investavimo į Projektą bei kompensacijos už laikotarpį kuomet jo pinigai buvo rezervuoti.
6. Rizika, susijusi su tuo, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias teikiate (skolinate) per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl galite prarasti visus pinigus.
7. Rizika, susijusi su įmonės, kuri administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nemokumu / bankrotu Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p. įtvirtintą įpareigojimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą. Patvirtintame veiklos tęstinumo plane yra numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu – Organizatoriaus nemokumas.
Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokato / advokatų profesinės bendrijos sudarytą sutartį. Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms aplinkybėms.
Detaliau su laikino turto administravimo procedūra, kuria būtų vadovaujamasi Organizatoriaus nemokumo atveju, galite susipažinti veiklos tęstinumo plano 81 ir 9 punktuose ir portalo naudojimosi sutarties 7 skyriuje.