Projekto aprašymas

Paskolos sąlygos ir statusas:
€ 200 000
Prašoma
€ 0
Minimali
€ 200 000
Sufinansuota
36 mėn.
Paskolos sutarties terminas
12 %
Palūkanų norma
2 093
Investuotojų skaičius
100%
€ 0 liko
  • Informacija apie įkeičiamą turtą
  • Projekto aprašymas
  • Informacija apie paskolos gavėją
  • Informacija apie paskolą
  • Informacija apie paskolos garantijas
  • Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

Informacija apie įkeičiamą turtą

Įvertinta užstato vertė
€ 250 003

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas
Transporto priemonės
Vertė
250000 EUR
Pavadinimas
Turtinis kompleksas
Vertė
1 EUR
Pavadinimas
Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos
Vertė
1 EUR
Pavadinimas
Paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos
Vertė
1 EUR

Projekto aprašymas

Projekto pavadinimas
Apyvartinėms lėšoms
Paskolos tikslas
Apyvartinės lėšos
Paskolą grąžinsiu...
refinansavimo būdu (teikiu paraišką paskolą grąžinti termino pabaigoje)

Projekto tvarkaraštis:
Projekto trukmė nuo šiandien iki užbaigimo
daugiau kaip 24 mėnesiai
Ar projektas reikalauja finansavimo keliais etapais?
Taip
Jei taip, kiek finansavimo etapų?
iki 20
Kuriam finansavimo etapui reikalinga ši paskola?
2
Informacinis dokumentas apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį

Kitos pastabos / Projekto aprašymas

ĮMONĖS VEIKLA

UAB “Greiti autosprendimai” teikia naudotų automobilių nuomos paslaugas individualiems klientams ir įmonėms su prekės ženklu „autofino.lt“. Įmonė įsigyja klientų pasirinktus automobilius ir juos išnuomoja su galimybe bet kada juos išsipirkti sau. Paprastai klientai išsirenka automobilius, kurie kainuoja nuo 1 000 iki 10 000 eurų ir pasirašo nuo 1 iki 6 metų trukmės sutartis. Šiuo metu išnuomotų automobilių parko vertė siekia apie 250 000 eurų.

UAB „Greiti autosprendimai“ klientai turi galimybę išsirinkti bet kurį Lietuvoje parduodamą automobilį. Būdama stambi automobilių pirkėja, įmonė turi galimybę atsirinkti patikimus partnerius, kurie sutinka prisiimti atsakomybę už parduodamus automobilius. Apie 30% automobilių yra nuperkami su trumpalaike garantija, kuomet pardavėjas įsipareigoja sutaisyti netrukus po pardavimo atsiradusius automobilių gedimus.

NUOMOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMAS

Visi klientai turi atitikti įmonės sukčiavimo prevencijos reikalavimus. Tai kompleksinis procesas, kurio metu tikrinamas pateiktos informacijos teisingumas, kliento ekonominis racionalumas ir sąsajos su teisės aktų pažeidimais. Įmonė klientų klasifikavimui naudoja savo kurtą statistinį modelį, kuriame be kitų parametrų naudojami duomenys apie pajamas, įsipareigojimus, automobilio vertę. Atsižvelgus į modelio rezultatus, bendrovė pateikia individualų pasiūlymą. Esant poreikiui, įmonė reikalauja papildomų saugumo priemonių - tokių kaip piniginis kontrakto užstatas.

Klientui vėluojant atsiskaityti pagal nuomos sutartį 30-90 dienų, sutartis yra nutraukiama. Jeigu automobilis nėra grąžinamas, įmonė skubiai išieško transporto priemonę naudodamasi apsaugos įmonių bei privačių detektyvų paslaugomis, o išieškojimo išlaidos yra dengiamos kliento. Klientui atsisakius padengti skolą, susidariusią nuomos kontrakto galiojimo metu, skola yra išieškoma civiline tvarka.

Siekdama veikti efektyviai – mažinti kaštų eilutę ir išvengti žmogiškųjų klaidų, įmonė sukūrė savo IT infrastruktūrą, kuri geba skaičiuoti nuomos sutarčių portfelio rizikos parametrus, sekti atsiskaitymus, priminti klientams apie mokėjimus el. paštu, SMS žinutėmis bei automatiniais skambučiais ir paruošti įmonės veiklos ir apskaitos dokumentus.

PRAŠOMA PASKOLA

SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pagalba įmonė viso sieks pritraukti 1 200 000 EUR. Dalį šio poreikio (5-10%) ketina finansuoti UAB “Bendras finansavimas” savomis lėšomis. Šiuo tikslu UAB „Bendras finansavimas“ 2019 metų birželio 18 dieną bendrovei suteikė 50 000 EUR paskolą.

Teikiama paraiška 200 000 EUR sumai gauti, iš kurių 150 000 EUR bus skiriami akcininko paskolos refinansavimui, likę 50 000 EUR – apyvartinėms lėšoms papildyti. Akcininko paskola refinansuojama siekiant, kad finansuotojai suteikę įmonei paskolą(-as) per SAVY sutelktinio finansavimo platformą, būtų vieninteliai UAB „Greiti autosprendimai“ kreditoriai.

Bendrovė siekia pritraukti skolintą kapitalą tam, kad padidintų savo pardavimus. Didžioji dalis skolintų lėšų bus panaudotos naujų transporto priemonių įsigijimui. Visų nuomojamų automobilių nuosavybės teisė priklauso įmonei. Nedidelė dalis skolintų lėšų gali būti panaudotos reklamai, naujam personalui pasamdyti bei papildomoms investicijoms į IT resursus, kurie bus reikalingi augant pardavimams. Paskolai garantuoti, įmonė įkeičia visą savo valdomą turtą (transporto priemones), visas reikalavimo teises į gautinas sumas pagal nuomos sutartis, visas įmonės akcijas ir lėšas turimose kredito įstaigų sąskaitose. Paskolos lėšos išmokamos pateikus (įkeitus) minėtas užtikrinimo priemones.

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PLANAI

Bendrovė mato didelę paklausą jos siūlomoms paslaugoms. Istoriškai įmonė per mėnesį sudarydavo nuomos sutarčių 50 000 EUR - 100 000 EUR vertei. Per ateinančius 6 mėnesius ketinama šiuos mėnesinius pardavimus padvigubinti. Bendrovės skaičiavimais, įmonė per mėnesį turi sudaryti apie 40 000 EUR – 50 000 EUR naujų nuomos sutarčių tam, kad užtikrintų apyvartinio kapitalo pakankamumą.

UAB “Greiti autosprendimai” finansinė būklė 2019 m I pusm.:
Pardavimo pajamos (I pusm.) – 108.040 EUR
Grynasis pelnas (I pusm.) – 37.214 EUR
Nuosavas kapitalas (I pusm.) – 154.380 EUR
Finansiniai įsipareigojimai (I pusm.) - 200.000 EUR

PAPILDOMI SUSITARIMAI

Tarp Platformos operatoriaus ir UAB „Greiti autosprendimai“ yra sudarytas papildomas susitarimas dėl minimalių įmonės veiklos ir nuomos sutarčių mokumo rodiklių vykdymo, kurie padės užtikrinti įmonės veiklos stabilumą. Šiuos rodiklius pagal sudarytą susitarimą įsipareigoja sekti ir vertinti SAVY sutelktinio finansavimo platformos operatorius.

UAB „Greiti autosprendimai“ prašymu yra sutarta atlikti tam tikrus paskolos specialiųjų sąlygų paraiškos (ofertos) – paskolos gavėjas juridinis asmuo ir Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimus. Detali informacija kas keičiama pateikiama Informaciniame dokumente.Daugiau informacijos apie įmonę UAB „Greiti autosprendimai“, jos akcininkus, naujausias finansines ataskaitas, įmonės siekiamą pritraukti finansavimą, rasite pridėtame Informaciniame dokumente.

Informacija apie paskolos gavėją

Įmonės pavadinimas
UAB "Greiti autosprendimai"
Teisinė forma
UAB
Įmonės kodas
304800868
Įmonės buveinės adresas
Rudens 2-21, Vilnius

Paskolos gavėjo / vystytojo kompetencija:
Ar esate atlikę panašių / tokio tipo projektų anksčiau?
Taip
Jei taip, tai kiek?
1 - 2 projektai

Informacija apie paskolą

Paskolos suma
Prašoma
€ 200 000
Minimali
€ 200 000
Sufinansuota
€ 200 000
Paskolos grąžinimo būdas
refinansavimo būdu (teikiu paraišką paskolą grąžinti termino pabaigoje)
Palūkanų mokėjimo pasirinkimas
Tik palūkanos
Paskolos grąžinimas
Visa paskola grąžinama termino pabaigoje
Mokėjimų intervalai
per mėnesį
Paskolos sutarties terminas
36 mėn.
Paskolos grąžinimo terminas
36 mėn.
Prašymas atidėti paskolos grąžinimą
Palūkanų norma
12 %
Viso mokėti per mėnesį
€ 2 800
Paskolos ir užstato vertės santykis
80,00%

Informacija apie paskolos garantijas

Įkeičiamas turtas

Pavadinimas Hipotekos eilė Kam priklauso šis turtas Vertė Papildoma informacija Nuotraukos
Transporto priemonės 1 UAB “Greiti autosprendimai” 250000 Esamos (250 000 EUR vertei) ir būsimos transporto priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant, automobiliai, vilkikai, puspriekabės, priekabos, krautuvai, traktoriai), kurios bus įgytos bei įregistruotos viešame registre Įkaito davėjo vardu
Turtinis kompleksas 1 UAB “Greiti autosprendimai” 1 Turtinį kompleksą sudaro visos esamos ir būsimos reikalavimo teisės, kylančios iš Kreditoriui įkeisto turto nuomos sutarčių su trečiaisiais asmenimis
Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos 1 UAB “Greiti autosprendimai” 1 Visos esamos ir būsimos piniginės lėšos, gautinos į Įkaito davėjo / Skolininko vardu atidarytą sąskaitą, esančią bet kuriame Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotame ir veiklą vykdančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje
Paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos 1 Du fiziniai asmenys, kuriems priklauso 120 000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių įmonės akcijų 1 120 000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) akcijų, sudarančių 100 (vieną šimtą) proc. emitento (UAB “Greiti autosprendimai”, įmonės kodas 304800868) įstatinio kapitalo. Nominali vertė: 1 (vienas) EUR už vieną akciją
Informacija apie papildomą laidavimą / garantiją:
Ar yra laidavimas / asmeninė garantija?
Ne

Rizikos, kurias gali patirti investuotojas

NR. RIZIKA RIZIKOS APRAŠYMAS
1. Rizika, susijusi su visišku ar daliniu Projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimu Projekto savininkas gali neturėti visiškai ar pakankamai lėšų padengti savo įsipareigojimų Finansuotojui.
2. Rizika, susijusi su Projekto savininko (fizinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininkas gali netekti darbo, sumažėti darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat dalinai arba visiškai netekti darbingumo ar atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
3. Rizika, susijusi su Projekto savininko (juridinio asmens) finansinės būklės pablogėjimu Projekto savininko paskelbto projekto įgyvendinimas negeneruoja tokių pajamų, kaip buvo planuojama; Projekto savininkas dalyvauja teisminiuose/arbitražiniuose ginčuose, kurių rezultatas jiems vykstant ar tebesitęsiant neprognozuojamas; Projekto savininkas netenka partnerio (-ių), darančio reikšmingą įtaką įmonei, taip pat tiekėjų, arba sumažėja pirkėjų ir tai daro neigiamą įtaką įmonės pajamų srautams; Projekto savininkas gali prisiimti naujų skolinių įsipareigojimų ar gali atsirasti kitų aplinkybių, galinčių daryti neigiamą įtaką Projekto savininko įsipareigojimų vykdymui.
4. Rizika, susijusi su Projekto savininko nemokumu / bankrotu Projekto savininkui gali būti iškelta bankroto byla, todėl Finansuotojas gali visiškai ar dalinai prarasti Projektui skirtą investiciją ir negauti palūkanų.
5. Finansavimo likvidumo rizika Projekto savininko pateiktas Projektas gali būti nesufinansuotas visiškai ar dalinai.

Nesurinkus Projekte prašomų lėšų arba Projekto savininkui nesutinkant su mažesne surinktų lėšų suma, Projektas yra atšaukiamas ir surinktos lėšos yra grąžinamos Finansuotojams. Tokiu atveju Finansuotojas, kuris atgavo sutelktinio finansavimo lėšas, negauna visiško ar dalinio tikėtino pelno iš investavimo į Projektą bei kompensacijos už laikotarpį kuomet jo pinigai buvo rezervuoti.
6. Rizika, susijusi su tuo, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga Sutelktinio finansavimo lėšos, kurias teikiate (skolinate) per sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl galite prarasti visus pinigus.
7. Rizika, susijusi su įmonės, kuri administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, nemokumu / bankrotu Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 9 str. 7 p., 11 str. 1 d. 6 p. įtvirtintą įpareigojimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriui parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos bankui (įrašant į viešajį tarpusavio skolinimo/sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą) veiklos tęstinumo planą. Patvirtintame veiklos tęstinumo plane yra numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti Organizatoriaus veiklos tęstinumą ir sklandų sutarčių administravimą ir nepertraukiamą sutartinių vykdymą nenumatytų aplinkybių atvejais. Viena iš aplinkybių, galinčių įvykti Organizatoriaus veiklos vykdymo laikotarpiu – Organizatoriaus nemokumas.
Siekiant įgyvendinti veiklos tęstinumo planą, tinkamai apsaugoti vartotojų (Skolintojų ir/ar paskolų gavėjų) teises ir teisėtus interesus, atskirti Skolintojams ir Organizatoriui priklausantį turtą, sumažinti galimas neigiamas Organizatoriaus nemokumo pasekmes, Organizatoriaus nemokumo atveju yra nustatomas laikinas turto administravimas pagal Organizatoriaus ir advokato / advokatų profesinės bendrijos sudarytą sutartį. Laikinas administravimas gali būti nustatytas ir susiklosčius kitoms veiklos tęstinumo plane esančioms aplinkybėms.
Detaliau su laikino turto administravimo procedūra, kuria būtų vadovaujamasi Organizatoriaus nemokumo atveju, galite susipažinti veiklos tęstinumo plano 81 ir 9 punktuose ir portalo naudojimosi sutarties 7 skyriuje.