Investavimo rizika

Investavimas į paskolas siejasi su tam tikromis rizikomis. Kiekvienas Investuotojas, norintis įdarbinti savo pinigus per tarpusavio skolinimo platformą SAVY, turi susipažinti su galimomis rizikomis ir įvertinti, ar šios rizikos jam yra priimtinos.

Pagrindinės rizikos:

  • Vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų netinkamas vykdymas – gali pasitaikyti atvejų, kad, dėl tam tikrų priežasčių, vartojimo kredito gavėjas laiku neįvykdys vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų.
  • Vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymas – gali pasitaikyti atvejų, kad, dėl tam tikrų priežasčių, vartojimo kredito gavėjas visiškai nevykdys vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų.
  • Pasikeitęs šalies nedarbo lygis – jeigu šalies nedarbo lygis staiga išaugtų, tikėtina, kad mažas pajamas gaunantys esami SAVY paskolų gavėjai patektų į didesnės rizikos paskolų gavėjų grupę ir padidėtų jų nemokumo rizika.
  • Vartojimo kredito gavėjo nemokumas – gali pasitaikyti atvejų, kad, vartojimo kredito gavėjas nevykdys vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų ir sutarties vykdymo laikotarpiu kreipsis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.
  • Mokestinė aplinka – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra išaiškinusi, kad per Platformą išmokėtos palūkanos yra B klasės pajamos, todėl jas deklaruoti ir 15% pajamų mokestį turi sumokėti Investuotojas (gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama palūkanų suma, viršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį). Pažymima, kad išmokėtų palūkanų suma negali būti mažinama per kalendorinius metus patirtais nuostoliais (netekimais) dėl paskolų, kurių gavėjai nevykdo mokėjimų laiku. Todėl gali pasitaikyti atvejų, kai nuostoliai (netekimai) už kalendorinius metus gali viršyti investuotą sumą arba gautas palūkanų pajamas.

Kad rizika būtų kuo mažesnė, SAVY atidžiai vertina kiekvieną paraišką paskolai gauti pateikusį asmenį, pasinaudojant asmens duomenų valdytojo statusu, suteiktu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kreditų biuro „Creditinfo“ sukauptais duomenimis, Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis,  paskolų gavėjų pateiktais duomenimis ir informacija, bei kita reikalinga informacija ar dokumentais. Investuotojams skirtų paskolų sąraše atsiduria tik įvertintos ir pripažintos atitinkančiomis keliamus reikalavimus paraiškos.

Paskolos gavėjo SAVY reitingas:

  • A klasė – aukštas patikimumas (0,00 – 0,80 %)
  • B klasė – aukštesnis nei vidutinis patikimumas (0,80 – 2,40 %)
  • C klasė – vidutinis patikimumas (2,40 – 6,40 %)
  • D klasė – žemas patikimumas (6,40 – 16,20 %)
  • E klasė – žemiausias patikimumas (16,20 – 100,00 %)

 

Palūkanų rėžiai pagal reitingus (paskolos nuo 300 € iki 10 000 €):

ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %
A15 – 11B112 – 20C118 – 25D124 – 29E1 75
A28 – 14B214 – 22C220 – 27D226 – 30E275
A311 – 17B315 – 24C322 – 28D328 – 36E375


Palūkanų rėžiai pagal reitingus (paskolos nuo 10 001 € iki 30 000 €):

ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %ReitingasPalūkanos %
A15 – 11B19 – 20C112 – 25D116 – 29E175
A27 – 14B210 – 22C213 – 27D218 – 30E275
A38 – 17B311 – 24C314 – 28D320 – 36E375

Svarbu pabrėžti, kad investuotojas pats pasirenka, į kurias paskolas ir kokią sumą investuoti, todėl ir rizika, susijusi su investavimu į paskolą, tenka pačiam investuotojui.

Siekdama valdyti investavimo riziką, SAVY Platforma Investuotojui  į vieną vartojimo paskolą leidžia investuoti ne daugiau 500 EUR, o į sutelktinio finansavimo projektus – neribotai.