Detali išieškojimo vykdymo procedūra

Ši UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527 (toliau – SAVY), skolų išieškojimo procedūra nustato priemones, kurias SAVY taiko vartojimo kredito gavėjui laiku nevykdant finansinių įsipareigojimų, numatytų vartojimo kredito sutartyje, t. y. turinčiam skolų.

Klientas sąskaitą gauna pirmosiomis mėnesio dienomis, kurią privalo apmokėti iki mėnesio 5, 15 arba 25 dienos (atsižvelgiant į tai, kaip nurodyta konkrečiame mokėjimo grafike). Jeigu vartojimo kredito gavėjas (toliau – Klientas) laiku nevykdo savo įsipareigojimų, atliekami žemiau nurodyti skolos administravimo veiksmai pagal šį eiliškumą:

A. Skolos administravimas ir ikiteisminis išieškojimas SAVY viduje

1. SAVY Klientui SMS žinute primena apie artėjančią įmokos mokėjimo datą. Klientui nurodoma, kad mėnesio 5-a, 15-a, 25-a diena (atsižvelgiant į tai, kaip nurodyta konkrečiame Kliento mokėjimo grafike) yra paskutinė data apmokėti įmoką.
2. SAVY elektroniniu laišku informuoja, kad taikomi delspinigiai ir toliau vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus Kliento asmens duomenys bus patalpinti kreditų biuro UAB Creditinfo Lietuva sistemoje.
3. SAVY darbuotojas atlieka skambutį, kuriuo Klientui dar kartą primena apie neapmokėtą sumą.
4. SAVY išsiunčia SMS žinutę su raginimu, kuo skubiau apmokėti įmoką ir išvengti išieškojimo veiksmų.
5. SAVY elektroniniu paštu išsiunčia įspėjimą dėl skolos užregistravimo UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje bei ketinimo skolos administravimą perduoti SAVY skolų išieškojimo skyriui.
6. SAVY atlieka automatinį skambutį, kuriuo Klientui primena apie neapmokėtą įmoką.
7. Klientui nevykdant įsipareigojimų 40-45 dienas, SAVY procesą dėl įsiskolinimo perduoda SAVY ikiteisminio skolų išieškojimo skyriui. Siekiant, kad Klientas neprisiimtų daugiau finansinių įsipareigojimų, informacija apie skolą yra užregistruojama UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų bazėje.
8. Pažymime, kad visi skolos išieškojimo veiksmai ir statusai investuotojams yra atvaizduojami realiu metu:
(i) susitarimas dėl mokėjimo;
(ii) bandoma atnaujinti susitarimą;
(iii) atnaujinami kontaktai;
(iv) atliekami papildomi veiksmai.
Prie atskiro statuso asmeninėje kiekvieno investuotojo paskyroje yra pateikti paaiškinimai ir papildomai atvaizduojama, kokia kiekvieno statuso reikšmė.
9. Klientui apmokėjus skolą, skolos išieškojimo veiksmai yra nutraukiami ir Klientas grąžinamas į ankstesnį mokėjimų grafiką. Apie investicijų statusus, susijusius su skolos išieškojimo veiksmais – pradėjimu ir / ar užbaigimu, SAVY investuotojus informuoja elektroniniais pranešimais.

B. Ikiteisminis išieškojimas, pasitelkiant skolų išieškojimo įmones / antstolį

1. Suėjus 90 d. terminui, jeigu Klientas įsiskolinimo nepadengė, vengė bendradarbiauti, kitaip slapstėsi ar nereagavo į SAVY ikiteisminio skolų išieškojimo skyriaus veiksmus, SAVY pranešimu informuoja Klientą, kad skolos administravimas yra perduodamas skolų išieškojimo įmonei / antstoliui.
2. Skolų išieškojimo įmonė / antstolis skolą administruoja iki 150 d.
3. Klientui bendradarbiaujant ir siekiant sudaryti susitarimą dėl skolos dengimo, skolų išieškojimo įmonė / antstolis skolą gali administruoti ilgiau nei 150 d., t. y. iki vėluojančių įmokų padengimo.

C. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas

1. SAVY nutraukia sutartis su nemokiais Klientais po 6-7 neapmokėtų įmokų pagal paskolos mokėjimų grafiką. Klientui visiškai neatliekant mokėjimų arba kai mokėjimai yra nepakankami, SAVY gali inicijuoti sutarties nutraukimą ir anksčiau nei po 6-7 neapmokėtų įmokų.
2. Prieš sutarties nutraukimą Klientui yra išsiunčiamas paskutinis raginimas, suteikiantis papildomą 2 (dviejų) savaičių terminą padengti susidariusį įsiskolinimą. Jeigu Klientas įsiskolinimo per paskutiniame raginime nurodytą terminą nepadengia, vartojimo kredito sutarties dokumentai, reikalingi parengti procesinius dokumentus teismui dėl skolos priteisimo, yra perduodami advokatui.

D. Teisminis išieškojimas

1. Teisminis išieškojimas taikomas kaip kraštutinė priemonė, jeigu Klientas pažeidė sutartį, laiku neatlikdamas įmokų pagal mokėjimo grafiką. Teisminio išieškojimo procesas įprastai trunka 3-6 mėnesius. Tam tikrais atvejais teisminis išieškojimas gali užsitęsti ilgiau, pvz., teismas atsisako ar nepriima ieškinio, nustato trūkumus, pareikalauja papildomų įrodymų, pasikeičia bylos teismingumas, nepavyksta įteikti dokumentų atsakovui, Klientas pateikia prieštaravimus (atsiliepimą) į pareikštą ieškinį dėl skolos priteisimo, vyksta žodinis bylos nagrinėjimas, teismas netenkina SAVY ieškinio ir SAVY pateikia apeliacinį skundą ir pan.
2. Teisminio išieškojimo procesą organizuoja ir proceso išlaidas padengia SAVY. SAVY patirtos proceso išlaidos (žyminis mokestis, bylinėjimosi išlaidas, būtinosios vykdymo išlaidas) yra kompensuojamos pirmumo tvarka.

E. Poteisminis išieškojimas

1. Teismui priteisus skolą, SAVY, gavusi teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, jį perduoda antstoliui, kuris pradeda priverstinio skolos išieškojimo procesą. Apie perdavimą antstoliui ir vykdomą priverstinį skolos išieškojimą investuotojai yra informuojami statusu prie paskolos „pas antstolį“, taip pat pateikiama papildoma informacija apie skolos išieškojimo proceso eigą, Kliento turtinę padėtį ir pan.
2. Pažymėtina, kad investicijos investuotojui grįžimo laikas priklauso nuo faktinės skolininko finansinės padėties priverstinio išieškojimo metu, t. y. ar skolininkas dirbantis ir gauna pastovias pajamas, ar jo (-os) pajamos vienkartinės, ar gaunamos kitokios pasyvios pajamos, ar turi turto, į kurį galima nukreipti disponavimo teisės apribojimus. Jeigu skolininkas yra dirbantis, mokus, turintis turto, tinkamai vykdantis mokėjimus antstoliui – tokiu atveju priverstinio išieškojimo procesas, tikėtina, baigsis greičiau. Jeigu skolininkas yra nedirbantis, nemokus, neturintis turto, nevykdantis mokėjimų antstoliui – išieškojimo procesas gali užtrukti, pvz., kol atsiras lėšų, nuo kurių antstolis gali atlikti nurašymus. Taigi, kiekvieno skolininko atvejis yra individualus ir dėl to skolos išieškojimo trukmė yra skirtinga.

Atnaujinimo data 2020 m. spalio 26 d.