Kaip įvertinti verslo finansinę „sveikatą“? | Tarpusavio skolinimo platforma SAVY

Siekiant auginti verslą nuolat besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje dažnai reikia drąsių investicijų ir greitų sprendimų, todėl gali tekti imti verslo paskolą ar suvienyti jėgas su naujais verslo partneriais. Tačiau, prieš priimant sprendimą, svarbu tinkamai įvertinti savo ar kitos įmonės finansinę padėtį. Sutelktinio finansavimo platformos „Savy“ vykdančioji direktorė Silvija Kažukauskaitė papasakojo, kaip įvertinti įmonės finansinę situaciją bei rizikos veiksnius, kad sėkmingai gautumėte verslo paskolą arba priešingai įdarbintumėte įmonės laisvas lėšas investuodami į verslo paskolas per platformą, kur žmonės ir verslai skolina vieni kitiems.

Nuo ko pradėti norint atlikti įmonės finansinės būklės analizę?

Silvija: Iš ties, pirmas žingsnis, norint gauti verslo paskolą ar priimti sprendimą dėl investicijų, o taip pat ir Jūsų paminėtais muitinės tikslais, yra atidžiai įvertinti įmonės finansinę būklę. Jei įmonė veikia pelningai, laiku vykdo įsipareigojimus ir turi nuosavo kapitalo – tai pirmieji ženklai, kurie rodo, kad finansinė sveikata yra teigiama. Bet kokios skolos, turto areštai, pradelsimai, antstolių raginimai ar teismai yra neigiama informacija, kurią reikėtų įvertinti ypač atidžiai. Ne mažiau svarbus darbuotojų skaičiaus stabilumas, darbo užmokesčio vidurkis ir jo pokytis per analizuojamą laikotarpį bei verslo sąsajos. Kone didžiausią svorį verslo paskolos sumai ir sąlygoms turi kredito istorija bei finansinė informacija. Kredito istoriją lemia apmokėti ir neapmokėti įsiskolinimai paslaugų tiekėjams, Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ar kreditoriams, įregistruoti turto areštai ir teismų procesai. Finansinę informaciją geriausiai atskleidžia balanso, pelno nuostolio ir pinigų srautų ataskaitos. Šių ataskaitų analizė svarbi siekiant nustatyti įmonės mokumą šiandien bei pajėgumą vykdyti būsimus įsipareigojimus ateityje.   

Kaip mažiau patyrusiems nesuklysti atliekant ataskaitų analizę?

Silvija: Vertinant įmonę pagal jos finansines ataskaitas nereikėtų daryti išvadų iš vienos ataskaitos. Tik sujungus visas finansines ataskaitas galima pamatyti ir įsivertinti pilną įmonės istoriją, nes jos visos tarpusavyje yra susijusios ir viena kitą papildo. Pavyzdžiui, per ataskaitinį laikotarpį keičiantis turtui ar įsipareigojimams taip pat keisis ir pajamos bei išlaidos, o pinigų srautų ataskaita parodys, kaip keičiasi pinigų balansas, tačiau tai nebus pelnas ar nuostolis. Balanso ataskaita yra kaip įmonės „nuotrauka“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir parodo įmonės trumpalaikį ir ilgalaikio turtą, nuosavą kapitalą ir trumpalaikius ar ilgalaikius įsipareigojimus. Pelno ir nuostolio ataskaita bei įmonės pajamų ir išlaidų analizė yra labai svarbi, tačiau atkreipkite dėmesį į pelningumo rodiklius ir pelno maržą. Tai padės įvertinti, kaip gerai įmonė generuoja pelną ir ar ji yra pajėgi padengti skolas ir kitus įsipareigojimus.

Į kokius dar rodiklius atkreiptumėte dėmesį?

Silvija: Visų pirma, įvertinkite likvidumą, nes šis rodiklis parodo, kiek greitai įmonė gali paversti savo turtą pinigais. Patikrinkite savo įmonės turto ir įsipareigojimų likvidumą, kad būtų galima užtikrinti, jog turėsite pakankamai lėšų tinkamai vykdyti įsipareigojimus ir išvengti likvidumo problemų. Po to, reikia įvertinti bankroto riziką. Siekdami įsitikinti, kad jūsų ar bet koks kitas verslas yra pajėgus grąžinti paskolą, turite įvertinti bankroto riziką. Tai reiškia, kad reikia atidžiai įvertinti įmonės potencialą uždirbti pakankamai pajamų, kad galėtumėte reguliariai grąžinti paskolą net ir susidūrus su netikėtomis finansinėmis problemomis. Vertinant bankroto riziką, atkreipkite dėmesį į veiksnius, tokius kaip pajamų stabilumas, veiklos efektyvumas ir likvidumo rodikliai.

Ką patartumėte įmonėms, susidūrusioms su apyvartinių lėšų trūkumu? Ypač smulkiam ir vidutiniam verslui? Nuolat besikeičiančioje geopolitinėje ir ekonominėje aplinkoje tai pakankamai dažna situacija.

Silvija: Numatykite paskolos tikslą ir pasitikrinkite lengvatas. Jei susidūrėte su apyvartinių lėšų trūkumu, rekomenduočiau imti paskolą ilgai nedelsiant, nes jei susidarys skolos – jūsų galimybė gauti paskolą sumažės arba bus lygi nuliui. Juk jei nuspręstumėte investuoti į paskolą, to nedarytumėte, jei ji būtų skirta skoloms dengti. Imant paskolą taip pat verta pasidomėti, kokios taikomos lengvatos. Žinoma, nėra paprasta sekti ir žinoti visas naujienas, tačiau, kreipiantis dėl paskolos į „Savy“ platformą, konsultantas suteiks informacijos ir dėl galiojančių lengvatų. Pavyzdžiui, šiuo metu smulkioms ir vidutinėms įmonėms įmanoma gauti Valstybės įsteigtos finansų įstaigos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) paramą palūkanų kompensacijai. Ši kompensacija galioja imant investicinę paskolą, kai kompensuojama iki 40 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų. Investicine paskola laikoma paskola, kurios ne mažiau kaip 71 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms, o likusią dalį – apyvartinėms išlaidoms papildyti.

Ką patartumėte norintiems sustiprinti savo finansinę padėtį?

Silvija: Norint padidinti galimybes gauti verslo paskolą ir sumažinti bankroto riziką, svarbu stiprinti savo įmonės finansinę padėtį. Tai galima padaryti įvairiais būdais, tačiau, visų pirma, pasistenkite sumažinti esamus įsipareigojimus, padidinti pelningumą ir efektyvumą. Taip pat peržiūrėkite ir sekite išlaidas, optimizuokite verslo veiklą ir palaikykite gerus verslo santykius su klientais ir tiekėjais. Stiprinant savo finansinę padėtį, jūs pagerinsite savo įmonės patikimumą ir padidinsite galimybes sėkmingai gauti verslo paskolą bei ją panaudoti verslo plėtrai.

Interviu buvo publikuotas žurnale „Muitų teisė tarpininkams“